• 091 6045 907
  • info@lra-pakra.hr
  • Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencije Grada Pakraca “PAK-RA”

Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 35/08 i 127/19), članka 25. Statuta Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca “PAK-RA” (KLASA:, URBROJ; od dana 11.travnja 2023.godine), članaka 7. i 9. Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 011-03-02/23-01/2, URBROJ: 2177-9-4-01/02-23-01 od 14.travnja 2023.godine), a sukladno Suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u…

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2023.

PREDMET JAVNOG POZIVA Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe. II. CILJNA SKUPINA PROGRAMA Ciljnu skupinu Programa…

1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.

Poziv je usmjeren na sva četiri prioriteta i šest specifičnih ciljeva Programa. Potencijalni prijavitelji pozivaju se dostaviti prekogranične projektne prijedloge i aktivno doprinijeti gospodarskom rastu Programskog područja.  Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, u okviru Europske teritorijalne suradnje, objavio je 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga.EU sredstva 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose…

Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Srbija 2021.-2027.

Potencijalni prijavitelji pozivaju se dostaviti prekogranične projektne prijedloge i aktivno doprinijeti gospodarskom rastu Programskog područja. Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Hrvatska, u okviru Europske teritorijalne suradnje, objavio je 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga.EU sredstva 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 17.400.751,50 eura. Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems) do 4. rujna 2023., do…