• 091 6045 907
 • info@lra-pakra.hr
 • Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac

O nama

LRA "PAK-RA" javna je ustanova osnovana od strane Grada Pakraca

Registrirana je u ožujku 2023.godine, kada i započinje sa svojim radom.

Razvoj lokalne zajednice, kao jedna od djelatnosti agencije, primarni je cilj osnivanja i rada LRA „PAK-RA“. Taj cilj namjerava se postići pružanjem savjetodavne i tehničke pomoći pri osmišljavanju, izradi i provedbi nacionalnih i EU projekata, izradom poslovnih planova, strateških dokumenata, investicijskih studija te obavljanjem ostalih djelatnosti agencije za sve dionike lokalne zajednice: od osnivača Grada Pakraca, ustanova i institucija koje djeluju na području Pakraca, organizacija civilnog društva kao snažnog pokretača društvenog života grada, mikro, malih i srednjih poduzeća kao kotača gospodarskog života, poljoprivrednika, do pojedinaca koji trebaju podršku pri pokretanju poslovanja.

Usluge

Pružamo potporu u svim fazama poslovanja

Djelatnici agencije svojim iskustvom stečenim kroz dugogodišnji rad na području pripreme i provedbe projekata i razvoju poduzetništva stoje Vam na raspolaganju za sva pitanja, savjete i podršku. Zajedničkim snagama, stečenim znanjem i iskustvom te željom za stvaranjem boljih uvjeta života lokalne zajednice provodimo vaše ideje i pružamo potporu u svim fazama poslovanja.

Područje djelovanja, ciljevi i djelatnosti

Sukladno Statutu, Agencija obavlja sljedeće djelatnosti:

 • Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi i provedbi projektnih prijedloga za financiranje kroz EU fondove i nacionalne te ostale natječaje, kao i tehnička pomoć u provedbi istih

 • Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći s ciljem poticanja gospodarstva, poljoprivrede, turizma i organizacija civilnog društva

 • Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja

 • Promocija Grada Pakraca, lokalne zajednice te rada ostalih ustanova

 • Poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave

 • Razvoj lokalne zajednice

 • Izrada i ažuriranje strateških dokumenata te savjetovanje u vezi istih

 • Izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata

 • Praćenje provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave

 • Obavlja i druge poslove sukladno zakonu

 • Pružanje informativne, tehničke i savjetodavne pomoći gospodarskim subjektima, s naglaskom na gospodarske subjekte na području Grada Pakraca

 • Organiziranje i provođenje specijalističkih edukativnih programa

 • Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja

 • Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija

 • Suradnja sa financijskim institucijama

 • Suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata

 • Promidžba

 • Koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave

 • Koordiniranje izradu akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave

 • Sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave