• 091 6045 907
  • info@lra-pakra.hr
  • Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac
Javni pozivi
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Lokalni i regionalni programi za mlade

c) Mladi i održivi razvoj zajednice

d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade

b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

c) Centri za mlade

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladi

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Poziv je otvoren od 08. rujna do 09. listopada 2023. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 1.865.250,00 eura.

Više informacija o natječaju dostupno je na slijedećem linku: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2023/6865

Za sve informacije o mogućnostima financiranja i razradi Vaših projektnih ideja slobodno se javite na naš mail: info@lra-pakra.hr ili dođite u naš ured (Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, drugi kat, uredi 209 i 210). Čekamo vaše ideje! 🙂